3 listopada 2021 – „Szkoła pamięta”

Po raz kolejny nasze liceum przystąpiło do ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Projekt zainicjowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ma na celu kultywowanie pamięci o wszystkich, którzy odeszli na zawsze. Akcja ściśle łączy się z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, kiedy z zadumą i refleksją zatrzymujemy się nie tylko przy mogiłach najbliższych, zapalamy znicze, składamy kwiaty, modlimy się i wspominamy. Odwiedzamy też miejsca spoczynku ludzi znanych i cenionych. Projekt ma bardzo duże znaczenie wychowawcze, uczy szacunku dla przeszłych pokoleń i utrwala w pamięci wizerunki i dokonania osób bliskich oraz związanych z historią regionu, miasta lub społeczności.

Realizując założenia akcji, młodzież wraz z opiekunami w ostatnich dniach października odwiedziła groby nauczycieli i miejsca pamięci poświęcone osobom zasłużonym dla społeczności lokalnej oraz mogiły żołnierzy.

Warto podkreślić, że w naszej szkole od lat kultywowana jest pamięć o zmarłych nauczycielach i corocznie na grobach oraz przy tablicach pamiątkowych uczniowie zapalają znicze, składają kwiaty oraz porządkują mogiły.