18 listopada 2020 – Gratulacje od Fundacji Adamed

Dyplom oraz gratulacje dla naszego liceum od Fundacji Adamed

Fundacja Adamed zajmuje się wspieraniem rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży oraz popularyzacją nauk ścisłych i przyrodniczych. Od kilku lat realizuje program naukowo-edukacyjny Adamed SmartUP służący integrowaniu środowiska naukowego i dzieleniu się wiedzą. Organizuje innowacyjne obozy naukowe, podczas których młodzież uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez wykładowców najlepszych uczelni w Polsce i na świecie z następujących dziedzin: chemia i biochemia, medycyna i nauki medyczne, inżynieria i robotyka oraz fizyka i nowe technologie.

W tym roku do kolejnej edycji programu Adamed SmartUP zgłosiło się ponad 8 tysięcy młodych ludzi w wieku 14-19 lat. Po wieloetapowej rekrutacji do udziału w obozie naukowym zakwalifikowano 50 najzdolniejszych uczniów z całej Polski, w tym naszego licealistę Piotra Łabę z klasy II Hg. 

Doceniając wkład szkoły w rozwój naukowy ucznia, Fundacja Adamed przekazała dla naszego liceum dyplom oraz gratulacje.