28 listopada 2020 – Oddaj osocze

Osocze podane we właściwym momencie pomaga

Szkolne Koło PCK przy I LO im. ONZ w Biłgoraju zachęca nauczycieli oraz pełnoletnich uczniów szkoły, którzy przechorowali Covid-19, aby zgłaszali się do:
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, Aleja Jana Pawła II 10, (tel. 84- 677 32 05 ,84-677 33 33 ,84-677 32 00)
lub w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, (tel. 81-442 10 40, 81 532 67 75 wew. 38 ) w celu oddania osocza na cele lecznicze. Przeciwciała w nim zawarte wspomagają leczenie chorych na Covid-19 z ciężkimi objawami.

Kto może być dawcą osocza ?

 1. Wszystkie osoby, które:
  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
  • przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami)
 2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej:
  • 28 dni od zakończenia objawów,
  • u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji,
 3. Spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) Link do rozporządzenia. Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale “Kto nie może oddać krwi”
 4. Są w wieku 18-65 lat,
 5. Ważą minimum 50 kg,
  W przypadku osób po przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży wymagane będą dodatkowe badania wykonywane przez RCKiK.

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w ilości 500-650 ml w tygodniowych odstępach. Jest to metoda powszechnie stosowana do pobierania na co dzień osocza od Dawców. Proces jest całkowicie bezpieczny, odbywa się przy użyciu sterylnego sprzętu jednorazowego użytku, trwa ok. 30-40 minut. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób, pobiera się 450 ml krwi pełnej, z której otrzymuje się ok. 220-230 ml osocza. W punktach poboru krwi obowiązują szczególne środki ostrożności, mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa Dawcom.

Opiekun Szkolnego Koła PCK
Izabela Skakuj