18 czerwca 2016 – Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji

Dnia 10 czerwca b.r. odbył się w naszej szkole, po raz drugi, Szkolny Konkurs Wiedzy o Francji. Udział wzięło 35 osób. Spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Celem konkursu było:

  • popularyzacja wiedzy o Francji,
  • poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji europejskiej,
  • zachęcanie uczniów do nauki języka francuskiego,
  • stworzenie możliwości osiągnięcia sukcesu.

Tematyka konkursu obejmowała znajomość ogólnej wiedzy o Francji, podział administracyjny, historię (zakres materiału omawiany w szkole), położenie i warunki geograficzne regionów, walory turystyczne, święta i  tradycje, kuchnię, muzykę, film, szkolnictwo, literaturę, sztukę, sport, transport, zakupy, życie codzienne.

Nagrody zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.

Konkurs zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka języka francuskiego Małgorzata Osińska.

Oto wyniki w kategorii gimnazjum:

  • I miejsce: Julia  Birut           kl. II A   55 p.
  • II miejsce: Martyna Kurzyna kl. II A    54 p.
  • III miejsce Agata Zygmunt  kl. II A      53 p.

Oto wyniki w kategorii  liceum:

  • I miejsc: Edyta Kościelska  kl. II A    59 p.
  • II miejsc: Kamila Dzierżanowska   kl. II C   58 p., Kamila Bielak   kl. II J   58 p.
  • III miejsc: Klaudia Kruk    kl. II C    57 p., Michał Wąsik    kl. I A     57 p.