19 maja 2021 – Diamentowe Indeksy

Indeksy na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie otrzymali uczniowie  naszej szkoły dzięki uzyskaniu tytułów laureatów Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH”. Tytuł laureata gwarantuje licealistom przyjęcie na wszystkie kierunki studiów prowadzonych przez Wydziały Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie z pominięciem warunków rekrutacji. Maciej Żak (kl. III A) został laureatem z matematyki  i fizyki, Piotr Łaba (kl. II Hg)laureatem z matematyki i finalistą z informatyki, a Karolina Kucharz, Karolina Rożek (kl. II Cg) i Kacper Polski (kl. II Cp) zostali laureatami z geografii z elementami geologii.

„Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH” organizowana jest od 2007/2008 r., a jej podstawowym celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, geografii z elementami geologii oraz informatyki.  Pomaga w odkrywaniu talentów w obszarze nauk technicznych, jak i rozwijaniu umiejętności oraz zamiłowań z powyższych dziedzin. Jest podzielona na trzy etapy: szkolny, okręgowy oraz centralny. Olimpiada została objęta honorowym patronatem przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji i Nauki oraz Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii.

Opiekunami uczniów są: pani Dorota Kutryn, pani Barbara Łokaj, pan Wiesław Świerczyński, pan Ryszard Wołoszyn.

Gratulujemy!