17 lutego 2018 – V Powiatowy Konkurs Historyczny „Józef Piłsudski współtwórca polskiej niepodległości”

I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju zaprasza do udziału w V Powiatowym Konkursie Historycznym „Józef Piłsudski współtwórca polskiej niepodległości”. Historia uznaje Józefa Piłsudskiego za jedną z najważniejszych  postaci w dziejach Polski. Jego zasługi w odzyskaniu niepodległości, a następnie odbudowie państwa polskiego oraz jego siły zbrojnej są niepodważalne. Czyny i myśli marszałka nadal mogą być inspiracją dla naszej patriotycznej postawy. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych na przykładzie postaci Józefa Piłsudskiego oraz upowszechnienie wiedzy o Marszałku i jego roli w naszej historii. Czytaj więcej…