16 grudnia 2015 – XXVI edycja Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej

11 grudnia br. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni 64 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu uczestniczyło w XXVI edycji Konkursu Wiedzy o Ziemi Biłgorajskiej.

Konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat walorów przyrodniczych
i kulturowych powiatu biłgorajskiego, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, postaw patriotycznych oraz integracji i więzi z regionem. Spośród szkół ponadgimnzajalnych do rywalizacji przestąpili uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym, drużynowym uczestniczyli wszyscy uczniowie. Polegał on na rozwiązaniu testu opracowanego przez Piotra Kiełbasę – członka Oddziału PTTK w Biłgoraju.

Wyniki w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Patrycja Sprysak, Klaudia Mazgal, Szymon Brodziak z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju (opiekun Kinga Birut-Solak);
II miejsce – Agnieszka Okoń, Edyta Bogdanowicz, Natalia Klimczyk z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (opiekun Anna Ciosmak);
III miejsce – Małgorzata Maciocha, Angelika Rak, Karolina Kornik z Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju (opiekun Ryszard Sawa);
IV miejsce – Magdalena Marzec, Mateusz Hurkała, Karolina Mamczarz  z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju (opiekun Beata Pieczonka).

W kolejnej części konkursowych zmagań wzięli udział uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbą punktów w etapie pisemnym. W roli prowadzących wystąpili: Andrzej Czacharowski i Tomasz Żuk członek Oddziału PTTK w Biłgoraju. Zadaniem uczestników było rozpoznawanie miejsc i obiektów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych na szlakach turystycznych Ziemi Biłgorajskiej.

Indywidualni zwycięzcy II etapu:

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Agnieszka Okoń (RCEZ w Biłgoraju);
II miejsce – Szymon Brodziak (KLO w Biłgoraju);
III miejsce – Patrycja Sprysak (KLO w Biłgoraju);
IV miejsce – Angelika Rak (LO im. ONZ w Biłgoraju);
V miejsce – Małgorzata Maciocha (LO im. ONZ w Biłgoraju);
VI miejsce – Klaudia Mazgal (KLO w Biłgoraju) i Edyta Bogdanowicz (RCEZ w Biłgoraju).