10 grudnia 2014 – Śladami Singera

singer

Isaac Bashevis Singer był wybitnym pisarzem żydowskim oraz laureatem literackiej nagrody Nobla.  Mieszkał w  Biłgoraju w latach 1917-1920.  Stąd pochodziła jego matka Baszewa,  która była córką tutejszego rabina.  Singer w swoich dziełach wielokrotnie wspominał o rodzinnym Biłgoraju i jego okolicach.

Film wykonali uczniowie LO im. ONZ w Biłgoraju (A.Ciosmak, G.Łokaj – klasa I D) w ramach programu Szkoła Dialogu Między Narodami w celu upamiętnienia historii Żydów biłgorajskich.