15 marca 2015 – Wykłady z matematyki

IMG_1907

Dnia 02 marca 2015 roku dr Paweł Sobolewski pracownik Zakładu Funkcji Analitycznych , Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wygłosił w naszej szkole wykład dla uczniów klas trzecich liceum na temat funkcje różniczkowalnych.

Wykład ten miał na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczniów z rachunku różniczkowego. Pan doktor w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty przypomniał definicje i sposoby obliczania granic funkcji, własności funkcji ciągłych, przykłady funkcji ciągłych niemających pochodnej, sposoby obliczania pochodnych funkcji wymiernych, funkcji trygonometrycznych, geometryczną interpretację pochodnej, wyznaczanie przedziałów monotoniczności funkcji, wyznaczanie ekstremów funkcji, zastosowania pochodnych do rozwiązywania zagadnień optymalizacyjnych, a także do obliczania wartości przybliżonych pierwiastków.

Uczniowie z dużym zainteresowaniem, i jak przystało na matematykę, z ołówkiem w ręku uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do matury w zakresie rozszerzonym. Sporządzali notatki, prowadzili własne obliczenia i sprawdzali ich poprawność. Liczne przykłady i otwartość prowadzącego zachęciły uczniów do pogłębiania wiedzy w zakresie funkcji różniczkowalnych. Poszukiwania stały się tym bardziej interesujące, że wykładowca pozostawił słuchaczy z pytaniem budzącym niedosyt i chęć kontynuacji nauki: Czy istnieją pochodne funkcji rzędu np. 1,5?

Jeszcze raz dziękujemy Panu doktorowi Pawłowi Sobolewskiemu za przeprowadzenie wykładu w naszej szkole i pobudzenie ciekawości matematycznej. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i szczęścia w życiu osobistym.

Wdzięczni Uczniowie, Matematycy i Dyrekcja