21 grudnia 2019 – Stypendia Starosty Biłgorajskiego

20 grudnia cała społeczność szkolna zgromadziła się w auli, aby w tym szczególnym czasie świąt Bożego Narodzenia obejrzeć piękną i wzruszającą część artystyczną, a także podzielić się opłatkiem i złożyć sobie wzajemnie życzenia. Przedstawienie pt. „Jezus Chrystus narodził się w żłobie. Biada, jeśli nie narodzi się w Tobie” przygotowała młodzież pod kierunkiem pani Barbary Kłubko i pani Grażyny Skakuj.

Spotkanie było również okazją do wręczenia Stypendiów Starosty dla najzdolniejszej młodzieży. W imieniu Starosty Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa Listy gratulacyjne uczniom wręczyła pani Małgorzata Liwosz-Rudy, Sekretarz Powiatu.

Stypendyści Starosty Biłgorajskiego za II okres roku szkolnego 2018/2019:

 1. Nela Fusiarz               II D    
 2. Martyna Koman         II D    
 3. Maciej Demucha        III B   
 4. Weronika Woźnica     II H    
 5. Natalia Dyjak             III H  
 6. Wiktoria Gurdziel      III G  
 7. Magdalena Łęcka       II A    
 8. Karolina Obszyńska   II D    
 9. Alicja Kwiatkowska   II G    
 10. Alicja Ożga                II H    
 11. Martyna Kotulska      II B    
 12. Aleksandra Kusiak     II B    
 13. Kamila Książek          II D    
 14. Julia Błazik                 II G    
 15. Karolina Kłodnicka    II G    
 16. Gabriela Bednarz       II H    
 17. Tomasz Polski III B   
 18. Paweł Kłubko             III B   
 19. Milena Szul                III F   
 20. Michał Nizio               III H  
 21. Martyna Kołodziej     II A    
 22. Martyna Wolanin       II A    
 23. Julia Liwak                 II G    
 24. Martyna Bielecka       II H    
 25. Martyna Hyz              II H    
 26. Izabela Tutka              II C
 27. Agata Wójcik             II H
 28. Michał Stańczyk         II F
 29.  Justyna Małek           II A

W tym roku szkolnym nasi licealiści otrzymali także: 10 stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, 1 stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego, 1 stypendium dla laureata Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” oraz 13 stypendiów Uczniowskiego Funduszu Oświaty dla laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za najwyższe osiągnięcia w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach otrzyma Piotr Łaba, a stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane za najwyższą średnią ocen otrzyma Jakub Złomański.