11 grudnia 2014 – Ogólnopolski sukces pani Anny Dobraczyńskiej

Nauczyciel naszej szkoły – pani Anna Dobraczyńska została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Nastoletnie wyzwanie a książkowe wspomaganie” w kategoriach: grafika komputerowa i scenariusz spotkania promującego czytanie.

Pani Anna Dobraczyńska zdobyła I miejsce w kategorii grafika komputerowa. Zaprojektowała logo, które już od następnej edycji konkursu będzie wykorzystywane przez organizatorów do materiałów promocyjnych. Znak łączy elementy związane z czytaniem, książką i grupą odbiorców – nastolatków.

Nauczycielka zajęła również I miejsce za opracowanie scenariusza spotkania biblioterapeutycznego pod nazwą „Zburzyć mur samotności” na podstawie książki Barbary Kosmowskiej „Samotni.pl”. Zajęcia dotyczyły osamotnienia i wyobcowania młodych ludzi we współczesnym świecie, gdzie prawidłowe relacje z innymi są dla nich wielkim wyzwaniem.

Grafika komputerowa jest jedną z wielu pasji pani Anny Dobraczyńskiej. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach. Stara się zachęcać swoich uczniów do udziału w projektach i konkursach graficznych. Pani Anna Dobraczyńska jest także autorką pięciu publikacji metodycznych z zakresu pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w bibliotece szkolnej.

Gratulujemy!