13 stycznia 2015 – Jak dobrze wykorzystać „czas wielkiej…

IMG_9908

Jak dobrze wykorzystać „czas wielkiej rzeźby”?

Dnia 12 stycznia w naszej szkole gościliśmy panią Czesławę Borowik, popularną i wielokrotnie nagradzaną w kraju i za granicą ( Nagroda Główna Prezesa Polskiego Radia, Ake Blomstrom Memorial Prize, nominacja do Prix Italia ) dziennikarkę Radia Lublin. Znawczyni reportażu i historii mówionej poprowadziła warsztaty dla klas III H, II D oraz zainteresowanych dziennikarstwem uczniów z innych klas. Uczestnicy poznali niektóre tajniki pracy nad nagraniami, metody gromadzenia materiału, tworzenia atmosfery sprzyjającej rozmowie na trudne opracowywane przez reportera tematy. Pracując w niewielkich grupach, uczniowie zapoznali się z różnymi przykładami reportaży oraz tekstami z zakresu historii mówionej. Pani Czesława Borowik ( absolwentka naszej szkoły) mocno zwracała uwagę na potrzebę poznawania historii naszego regionu, dokumentowania jej, odkrywania bogactwa, które wraz ze starszym pokoleniem powoli odchodzi w niepamięć. W wypowiedziach dotyczących profesjonalizmu, znaczenia pracy zawodowej akcentowała, że należy wyzwalać w sobie kreatywność i wykorzystywać czas nauki w szkole średniej i na studiach do rozwijania różnych form aktywności, rozbudzać ciekawość świata, co na pewno przyniesie satysfakcję i zapewni sukces.