18 grudnia 2017 – Dziękujemy za udział w akcji UNICEF!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wsparli akcję UNICEF „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”, która odbyła się dnia 14 grudnia 2017r. Dziękujemy szczególnie tym darczyńcom, którzy dobrowolnie upiekli ciasto i ciasteczka, które mogliśmy sprzedawać na kiermaszu. Podczas kiermaszu ciast zebraliśmy 855 zł 29 gr. Zebrane fundusze zostaną przekazane organizacji UNICEF, która pomoże potrzebującym dzieciom i ich rodzinom w Syrii przeżyć trudne warunki zimowe panujące w ich kraju.

Przypominamy i jednocześnie zapraszamy chętnych do przyniesienia własnoręcznie wykonanych kartek i ozdób świątecznych, które będą sprzedawane na drugim kiermaszu tej samej akcji we wtorek 19 grudnia.

Dziękujemy za udział w akcji i liczymy na waszą pomoc!!! Uczniowie i opiekunowie ze Szkolnego Klubu UNESCO