12 kwietnia 2018 – Joanna Skwarek z indeksem

Joanna Skwarek z klasy II C została finalistką XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem ,,Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”.

Finał olimpiady odbył się w dniach 5 – 7 kwietnia w Porszowicach koło Łodzi. Spośród 10 tysięcy młodych ludzi, którzy wzięli udział w tej olimpiadzie, w etapie centralnym wystąpiło 123 najlepszych uczestników z 41 diecezji z całej Polski.

Za tytuł finalisty uczennica otrzymała indeks, dzięki któremu będzie mogła podjąć studia na wielu uczelniach w Polsce m. in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Szczecińskim, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Akademii Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie Opolskim czy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Regulamin olimpiady określa, do których kierunków studiów upoważnia indeks.

Uczennica przygotowała się pod opieką katechetki pani Grażyny Skakuj.

 

Gratulujemy!