11 kwietnia 2018 – Patryk stypendystą Ministra Edukacji Narodowej

Patryk Jarosz z kl. II D został zakwalifikowany do grona 38 uczniów z województwa lubelskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 4 kwietnia 2018 roku w Lubelskim Kuratorium Oświaty w obecności władz Lubelskiego Kuratorium Oświaty na czele z panią Kurator Teresą Misiuk, rodziców oraz opiekunów uczniów.