9 kwietnia 2018 – Spotkanie z aktorką Magdaleną Różańską

5 kwietnia w naszym liceum zorganizowano spotkanie z absolwentką szkoły, znaną aktorką filmową i teatralną – panią Magdaleną Różańską, która przyjęła zaproszenie młodzieży działającej w Szkolnym Klubie Filmowym. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie z dwóch klas humanistycznych oraz wszyscy chętni zainteresowani pracą aktora.

Pierwszą część rozmowy zdominowały wspomnienia z okresu nauki w liceum. Młodzież dowiedziała się, że pani Magdalena ukończyła LO im. ONZ w Biłgoraju w 2003r., uczęszczała do klasy z rozszerzonym j. angielskim. Z sentymentem wspominała wychowawcę /p. R. Krzesińską/, nauczycieli uczących różnych przedmiotów, uroczystości szkolne, w których brała udział. Bardzo ciepło mówiła o wyjazdach na Białą Szkołę, dzięki którym nauczyła się dobrze jeździć na nartach. Studia rozpoczęła na kierunku filologia rosyjska. Umiejętności tam zdobyte wykorzystała w późniejszym czasie, gdy musiała przygotować się do roli w filmie rosyjskojęzycznym. Pierwsze kroki aktorskie stawiała, gdy była jeszcze w liceum i zetknęła się z planem filmu  „Motór” w reżyserii Wiesława Palucha. Film nagrywany był w Biłgoraju. Zaangażowano ją jako statystkę. Od tego momentu jej pasją stało się aktorstwo. Egzaminy do szkół teatralnych zdawała kilka razy. Rozbawiała słuchaczy anegdotami o zadaniach egzaminacyjnych, które wymagają od kandydatów kreatywności, elastyczności i oryginalnej wyobraźni. W 2011r. ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie z filią we Wrocławiu.  Pani Magda zachęcała do podjęcia studiów artystycznych oraz przedstawiała specyfikę pracy na takiej uczelni. Podczas spotkania z licealistami podkreśliła rolę pasji, uporu i wytrwałości w dążeniu do celu. Dzięki nim spełniają się marzenia.

Wreszcie pani Magda opowiadała o pracy na planach filmowych wybranych projektów oraz o roli w spektaklu „Ludzie inteligentni” w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.

Młodzież w czasie spotkania zadawała pytania, głównie dotyczące kariery aktorskiej. Zainteresowanie budziły role w nagrodzonym filmie „Dziewczyna z szafy” w reżyserii Bodo Koxa, w przygotowywanym projekcie fantasy „Pół Wieku Poezji Później” Jakuba Nurzyńskiego czy role w serialach: „Na Wspólnej”, „Uwikłani”, „Wilcze słońce” .

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze. Uczniowie zaprosili panią Magdę na zajęcia Szkolnego Klubu Filmowego i projekcję filmu  „Dziewczyna z szafy”. Spotkanie planowane jest w czerwcu w tym roku szkolnym. Wspólna dyskusja o filmie zapowiada się interesująco.

 

Członkowie SKF