8 czerwca 2018 – “KREW DAJE ŻYCIE”

Pod takim hasłem 8 czerwca w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą Mesek, pracownikiem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Pani Mesek przybliżyła zagadnienia dotyczące akcji promującej honorowe krwiodawstwo i dawstwo szpiku kostnego. Wyjaśniła również, jakie warunki należy spełnić, aby znaleźć się w Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Zachęcała do zaangażowania się w ruch honorowego krwiodawstwa oraz wymieniła korzyści wynikające z przynależności do honorowych dawców.

Głównym celem spotkania było zachęcenie młodzieży do aktywnego zaangażowania się w akcję honorowego krwiodawstwa, która odbędzie się na terenie naszej szkoły 12 czerwca 2018 r.