6 kwietnia 2018 – V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słowem malowane” rozstrzygnięty

6 kwietnia 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju odbył się już V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słowem malowane”. W konkursie adresowanym do młodzieży gimnazjalnej powiatu biłgorajskiego wzięło udział liczne grono uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII szkoły podstawowej. Zaprezentowali oni wybrane teksty poezji i prozy współczesnej. Konkursowe zmagania ocenione zostały przez jury, które tworzyli pani Halina Ewa Olszewska – poetka i redaktor, pani Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i pan Piotr Kupczak – poeta, teolog. Wystąpienia młodzieży i pracę jury podsumował pan Piotr Kupczak. Podkreślił wysoki poziom tegorocznych konkursowych prezentacji, docenił także niezwykłą atmosferę poetyckiego spotkania. Uczniowie i ich opiekunowie poza zapoznaniem się z oceną konkursowych prezentacji mieli możliwość wysłuchania refleksji dotyczących wartości słowa poetyckiego a także warsztatu pracy z tekstem literackim.

Wśród 35 uczestników za dobór repertuaru, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny jury doceniło trzynaście osób, przyznając nagrody i wyróżnienia: 

I miejsce – nagrody równorzędne:

Antoni Widz– Zespół Szkół w Goraju, opiekun Iwona Rakuś,

Alicja Nizio – Szkoła Podstawowa w Majdanie Starym, opiekun Daniela Węglińska,

Piotr Łaba –Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju, opiekun Barbara Łagód,

 

II miejsce – nagrody równorzędne:

Lucyna Bienia –Zespół Szkół w Soli, opiekun Joanna Kunicka-Jung,

Klaudia Markiewicz – Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, opiekun Elżbieta Wojtoń;

 

III miejsce  – nagrody równorzędne:

Aneta Borsuk – Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu, opiekun Beata Wójcik,

Nela Fusiarz – Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju, opiekun Anna Furmanek;

 

wyróżnienia:

Alicja Dziwura – Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu, opiekun Beata Wójcik,

Dominika Książka – Szkoła Podstawowa w Józefowie, opiekun Marzena Kowalczyk,

Aleksandra Olesiuk – ZSS im. Jana Pawła II w Tereszpolu – Zaorędzie, opiekun Anna Belcarz,

Jakub Szuper – Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie, opiekun Elżbieta Wojtoń,

Sara Węgrzyn – Gimnazjum w Dereźni Solskiej, opiekun Dorota Łukaszczyk,

Aleksandra Żak – Zespół Szkół w Soli, opiekun Marzanna Wojdyło.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe i drobne upominki okolicznościowe zakupione dzięki pomocy m. in. Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Jury i organizatorzy zapraszają za rok do udziału w kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Słowem malowane”.

Konkurs przygotowały polonistki: pani Dorota Dorosz, pani Anna Furmanek i pani Barbara Łagód