5 maja 2016 – Kontakty z Uczelnią Medyczną

IMG_0152Warto korzystać z wyjazdów na tzw. Dni Otwarte wyższych uczelni – tak mogą powiedzieć uczniowie klas medycznych: II j, II g i II i, którzy uczestniczyli w kwietniu w  wykładach, pokazach i warsztatach na Akademii Medycznej w Lublinie. W Collegium Maius przywitano młodzież  ciekawą ofertą, prezentując na głównym holu budynku stoiska różnych wydziałów oraz organizacji uczelni. W auli odbyły się trzy wykłady, które dotyczyły: istoty  miłości fizycznej /dra Marcina Bobińskiego „Porozmawiajmy o seksie inaczej”/, kosmetologii /Anny Sokołowskiej ”O pielęgnacji skóry na przykładzie motoryzacji”/ oraz uzależnień / dra Tomasza Mroczka  pt. „Używki i psychotropy. Pomagają czy szkodzą?”/W niekonwencjonalny sposób prezentowano wiedzę i najnowsze badania z różnych dziedzin medycyny.

W części oficjalnej spotkania  przyszłych studentów przywitali reprezentanci władz uczelni oraz przedstawiciele organizacji studenckich. A w części artystycznej zaprezentowano różnorodne formy rozwijania zainteresowań : od śpiewu chóralnego, tańca w ludowym zespole tanecznym uczelni, tańca współczesnego, po grę solo na różnych instrumentach oraz występy muzyczne w zespołach wielonarodowościowych. Uczniowie mogli zapoznać się z bogatą ofertą różnych kierunków medycznych oraz porozmawiać ze studentami wielu wydziałów i katedr.

Następnie młodzież uczestniczyła w różnorodnych wykładach, pokazach, zarówno  na głównym holu uczelni, jak i prezentowanych w czasie zwiedzania poszczególnych zakładów.  Zainteresowaniem cieszyły się pokazy:  leków farmaceutycznych, ratownictwa medycznego, podstaw zabiegów chirurgicznych czy prezentacji sprzętu położniczego. Dzięki uprzejmości studentów medycyny, a jednocześnie absolwentów LO im. ONZ – Anny Rycyk i Łukasza Świerszcza, uczniowie zwiedzali Katedrę Anatomii Człowieka, w której mieści się muzeum. Studenci objaśniali mechanizmy budowy i działania narządów, zwracali uwagę na precyzję pracy układów odpowiedzialnych za funkcjonowanie człowieka zdrowego i chorego, odpowiadali na liczne pytania. W muzeum  można zobaczyć wszystkie narządy, których zdjęcia znajdują się w podręcznikach szkolnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w prosektorium oraz pomiary ciśnienia krwi, glukozy czy oznaczenia grupy krwi.

Uczniowie klasy II J uczestniczyli dodatkowo w prezentacji Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej. Zapoznano się z działaniem aparatury służącej do wysokoprzepustowej analizy danych oraz oglądano preparaty w muzeum patomorfologii. Uczniowie dowiedzieli się o chorobach różnych narządów, szczególnie o zmianach nowotworowych, oglądali przykładowe prezentacje preparatów. Ta część wizyty na uczelni była bardzo wartościowa ze względu na możliwość zadawania pytań pracownikom uczelni oraz wizualizację zmian chorobowych poszczególnych narządów człowieka.

Tego rodzaju wykłady i prezentacje wzbogacają teoretyczną wiedzę uczniów i zachęcają do wyboru kierunków medycznych w przyszłości.

A zatem warto odwiedzać uczelnie wyższe i prowadzić stały kontakt z placówkami naukowymi.

Organizatorami wyjazdu byli wychowawcy klas: Barbara Chołyst i Urszula Iwańska.