26 października 2021 – Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Tradycyjnie w październiku – Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych został zorganizowany w naszej bibliotece dla uczniów klas pierwszych Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu wybranego fragmentu ciekawej książki dla młodzieży i głośnym odczytaniu przed publicznością zgromadzoną w czytelni. Komisja konkursowa bardzo wysoko oceniła poziom przygotowania licealistów i biorąc pod uwagę technikę czytania, stosowanie środków ekspresji artystycznej oraz dobór literatury, postanowiła nagrodzić najlepszych uczniów. Ilona Jaskowska z kl. I B zajęła pierwsze miejsce, drugie przyznano Laurze Karpik z kl. I D, a trzecie  – Oliwii Pietrasz z kl. I D. Wszystkich uczestników uhonorowano pamiątkowymi dyplomami, książkami lub drobnymi upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Najważniejszymi celami organizowanego od wielu lat Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania są: rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów, popularyzacja zbiorów bibliotecznych z zakresu literatury dla młodzieży, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do publicznych wystąpień na forum szkoły.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Jadwiga Oleszek i Elżbieta Ciryt.