5 czerwca 2018 – „Pamięć o wojnie w mojej rodzinie”

15 maja 2018 roku Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, organizator Konkursu Historycznego „Pamięć o wojnie w mojej rodzinie”, ogłosiło listę laureatów. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie I LO im. ONZ W Biłgoraju i Powiatowego Gimnazjum.

Nasi Laureaci:

  • Martyna Cios kl. IIE – I LO im. ONZ
  • Katarzyna Rapa kl. IE – I LO im. ONZ
  • Jakub Nizio kl. IE – I LO im. ONZ
  • Patrycja Różańska kl. IG – I LO im. ONZ
  • Martyna Koman kl. IIIA – Powiatowe Gimnazjum
  • Michał Ulanowski kl. IIB – Powiatowe Gimnazjum

Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli historii – T. Czaporowską, Dorotę Kleban  i Arkadiusza Jastrzębskiego.

Formą nagrody dla wyróżnionych (oprócz dyplomów i nagród książkowych) był wyjazd na zajęcia edukacyjne do Lublina, który odbył się 29.05.2018 roku.

W czasie zajęć młodzież poznała historię Zamku w Lublinie, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych atrakcji turystycznych regionu Kaplicy Trójcy Świętej, której 600 rocznicę powstania obchodzimy w tym roku. Przybliżono im również historię Starego Miasta. Najistotniejszym elementem pobytu była wizyta w Muzeum Państwowym na Majdanku. Młodzi ludzie poznali historię powstania i funkcjonowanie tego obozu zagłady i koncentracyjnego w czasie II wojny światowej. Następnie dano im możliwość obejrzenia  eksponatów, które znajdują się w pracowniach konserwacji i nie są udostępniane szerszej publiczności. Największym przeżyciem było zwiedzenie Mauzoleum, a motto znajdujące się na nim jest zwieńczeniem naszego pobytu w tym miejscu – „LOS NASZ DLA WAS PRZESTROGĄ”.