4 kwietnia 2017 – Spotkanie z panią profesor Moniką Wujec

Po raz kolejny, w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia szkoły, 31 marca 2017 roku mogliśmy gościć absolwenta naszego liceum. Tym razem z młodzieżą z klas biologiczno-chemicznych: I i oraz II H spotkała się pani Monika Wujec, profesor doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, kierownik Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pani profesor Monika Wujec zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi syntezy układów heterocyklicznych o potencjalnej aktywności biologicznej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami, obejmujące ćwiczenia z chemii organicznej.

Absolwentka bardzo szybko nawiązała serdeczne relacje z młodzieżą i podczas spotkania podzieliła się z uczniami wspomnieniami na temat swojego pobytu w szkole, opowiadała o własnych zainteresowaniach i zachęcała młodych ludzi do stawiania sobie ambitnych celów.

Uczniowie zadawali pani profesor dużo pytań na temat codziennej pracy na uczelni, dlatego też duża część wystąpienia dotyczyła właśnie charakteru pracy naukowca. Młodych ludzi szczególnie zainteresowały nowoczesne metody badań zmierzające między innymi do pozyskania leków na nowotwory.

Pani Wujec z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadała o swojej pracy i osiągnięciach w zakresie badań chemicznych. Przybliżyła naszym uczniom specyfikę studiów na kierunkach medycznych, opowiadała, jak wygląda codzienne życie studenta, zaprezentowała ofertę Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i zachęcała do podjęcia nauki na tej uczelni.

Na zakończenie uczniowie podziękowali pani profesor za bardzo ciekawe spotkanie i wręczyli bukiet kwiatów.