31 października 2019 – „Solidarnie dla transplantacji’’

W ramach kampanii informacyjnej „Solidarnie dla transplantacji” 29 października 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z panią Anną Gradziuk, koordynatorem do spraw transplantacji Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu.

Transplantacja jest dziedziną, która nie może istnieć bez społecznego poparcia, dlatego bardzo ważna jest zmiana mentalności i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tego zagadnienia. Głównym celem kampanii jest budowanie aprobującej postawy społecznej wobec medycyny transplantologicznej poprzez zaangażowanie całego społeczeństwa w proces leczenia. Wyrazem chęci niesienia pomocy potrzebującym jest wypełnienie „Oświadczenia woli”, stanowiącego zgodę na pobranie narządów po śmierci.

Pani Anna Gradziuk podczas prelekcji zapoznała młodzież z procedurami pobierania i przeszczepiania narządów. Podkreśliła, jak ważna jest rzetelna wiedza na temat transplantacji, ponieważ ułatwia ona podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w dorosłym życiu. Tematyka  wzbudziła duże zainteresowanie młodzieży.

Organizatorem spotkania była nauczycielka biologii p. Bożena Oleszek.