4 listopada 2019 – Akcja „Szkoła pamięta”

W roku ważnych wydarzeń historycznych – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał projekt „Szkoła pamięta”. Ma na celu upamiętnienie wszystkich zmarłych, zarówno bliskich, jak i tych, którzy w sposób szczególny zapisali się w ogólnopolskiej i lokalnej historii. Jego realizacja przypada na koniec października i początek listopada. Projekt nierozerwalnie łączy się z Dniem Wszystkich Świętych, kiedy częściej niż zwykle myślimy o tych, którzy odeszli na zawsze.

Nasze liceum od wielu lat realizuje zadania objęte zakresem akcji „Szkoła pamięta”. Młodzież wraz z nauczycielami bierze udział w wycieczkach patriotycznych, porządkuje i odwiedza groby poległych żołnierzy i osób zasłużonych dla lokalnego środowiska. Dużą wagę społeczność szkolna przywiązuje do kultywowania pamięci zmarłych pedagogów. Każdego roku uczniowie i nauczyciele na ich grobach oraz przy tablicach pamiątkowych zapalają znicze i składają kwiaty. W szkole znajduje się także tablica upamiętniająca nieżyjących nauczycieli, którzy tworzyli historię naszej placówki, dbali o jej rozwój i kształtowali pokolenia młodych ludzi.