31 maja 2016 – Najlepsi w Europie

Uczniowie naszego liceum zwyciężyli w europejskim graficznym konkursie dla młodzieży zorganizowanym przez Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (Association of European Cancer Leagues (ECL) w ramach „Europejskiego tygodnia walki z rakiem 2016”.

Zespoły liczące od 3 do 5 uczniów w wieku od 8 do 18 lat, mogły zgłaszać opracowane przez siebie infografiki dotyczące zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Praca konkursowa miała być przygotowana w dowolnym języku, w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, ulotki lub filmu. Każdy zespół mógł zgłosić tylko jedną infografikę.

Ogłoszenie wyników nastąpiło w Brukseli 25 maja 2016 roku podczas otwarcia obchodów „Europejskiego tygodnia walki z rakiem 2016”. Infografika uczniów LO im. ONZ w Biłgoraju zachwyciła międzynarodowe jury, które postanowiło spośród 360 prac nadesłanych ze wszystkich krajów europejskich, właśnie ich pracę uznać za najlepszą.

Zespół młodych grafików z klas o profilach: graficznym i biologiczno-chemicznym w składzie: Anna Bryła, Michał Buczek, Edyta Kościelska, Adrianna Rój i Stanisław Zań, wykonał w języku angielskim grafikę obrazującą 8 zagrożeń prowadzących do powstania chorób nowotworowych.

W nagrodę uczniowie otrzymali iPady, a ich praca zostanie włączona do materiałów promocyjnych rozpowszechnianych w całej Europie.

Infografika naszych uczniów zachwyciła także polskich partnerów ECL, którzy również postanowili nagrodzić młodych grafików.

Zwycięska praca powstała pod kierunkiem pani Anny Dobraczyńskiej, nauczyciela grafiki komputerowej.