29 października 2018 – Dzień historyka

Dnia 23.10.2018 r.  uczniowie klas z rozszerzoną historią – 2e oraz 2i wzięli  udział  w X Dniu Historyka zorganizowanym przez Instytut Historii UMCS i Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Lublinie. Tegoroczna edycja Dnia Historyka, odbywająca się pod hasłem „Granice i pogranicza”, stanowiła swoistą inaugurację obchodów  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.  W programie były trzy ilustrowane wykłady oraz spotkanie autorskie. W szczelnie  wypełnionym audytorium Dużej Auli Wydziału Humanistycznego wysłuchaliśmy trzech ciekawych wykładów.

Dr hab. Ireneusz Łuć  mówił o powstaniu Limes Romanus – systemu rzymskich  umocnień granicznych.  Prelegent zastanawiał się czy limes był symbolem wielkości czy słabości państwa rzymskiego. Dr hab. Mariusz Bartnicki  przedstawił proces formowania się pogranicza polsko-ruskiego na obszarze międzyrzecza Wieprza i Bugu oraz kwestię kształtowania się tożsamości jego mieszkańców.  Wykład ten dla nas, mieszkańców tego terenu był szczególnie interesujący.

Natomiast przedmiotem wykładu  dr hab. Romana Wysockiego były zarówno wizje jak i koncepcje polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej jak też proces jej ustanawiania.   Wykładowca zwrócił też uwagę na fakt, że te koncepcje w pewnym zakresie nadal funkcjonują w polskiej polityce zagranicznej. Następnie odbyło się spotkanie autorskie  z redaktorem Leszkiem Wiśniewskim (TVP Lublin) autorem filmu historycznego „Błękitna Armia 1917-1919”. Reżyser z pasją opowiadał o trudnościach i perypetiach  związanych z powstaniem  filmu o armii gen. J. Hallera w czasie I wojny światowej. Udział w X Dniu Historyka to była dla nas bardzo udana – mimo chłodu i deszczu – wycieczka edukacyjna.

Opiekunami młodzieży były p. T. Czaporowska i p. A. Dzido.