28 marca 2017 – Drzwi Otwarte Instytutu Anglistyki UMCS

Dnia 24.03.2017r. grupa 33 uczniów z klas I, II i III naszego liceum uczestniczyła w dniu otwartym Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zwiedzanie Instytutu rozpoczęliśmy od spotkania z dr Piotrem Szczypa, wykładowcą Instytutu Anglistyki, który jest koordynatorem współpracy pomiędzy Instytutem Anglistyki UMCS a naszą szkołą. Dr Piotr Szczypa tego dnia był naszym przewodnikiem. Pierwszym punktem zwiedzania była kolorowo udekorowana sala wykładowa, w której studenci w stylowych przebraniach, np. kowboja, Indianina,  przygotowali quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych. Uczniowie, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi otrzymali drobne upominki oraz słodkie nagrody. Następnie udaliśmy się do Małej Auli, gdzie obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Anglistyka to nie studia – to stan umysłu”. Nasi uczniowie wysłuchali przemówienia przewodniczącej Koła Anglistów Instytutu Anglistyki UMCS, a tym samym  zdobyli wiele cennych informacji odnośnie funkcjonowania uczelni oraz sposobów nauczania. Kolejnym punktem programu była prezentacja w języku angielskim przygotowana przez dr Piotra Szczypę na temat Szkolnictwa w Wielkiej Brytanii, podczas której poznaliśmy typy szkół, zasady obowiązujące uczniów oraz historyczne tło szkolnictwa na wyspach brytyjskich. Tym spotkaniem zakończyliśmy wizytę w Instytucie Anglistyki. Po krótkim posiłku w studenckiej kawiarence „Bazylia” ruszyliśmy na zwiedzanie innych wydziałów, które tego dnia także miały drzwi otwarte. Odwiedziliśmy Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. Dowiedzieliśmy się jak wyglądają zajęcia, czego można się nauczyć, skorzystaliśmy z przygotowanych atrakcji oraz przywieźliśmy ulotki informacyjne, co ułatwi nam podejmowanie przyszłych decyzji związanych z wyborem kierunku studiów.

Paulina Kłodnicka  II e, Joanna Mazur I h