25 lutego 2015 – Szkolny Konkurs Literacko – Czytelniczy

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 20 lutego 2015 roku został zorganizowany Szkolny Konkurs Literacko – Czytelniczy. Do rywalizacji konkursowej przystąpiło 58 uczniów – 29 z klasy III A gimnazjum i 29 z klasy III B gimnazjum. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu polonistycznego, składającego się z 8 zadań, dotyczących przede wszystkim znajomości lektur szkolnych. W łącznej punktacji w turnieju zwyciężyła klasa III A gimnazjum. W konkursie zostało także wyróżnionych i nagrodzonych po 3 uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

W klasie III A test najlepiej napisali: Damian Chołyst, Ewa Krawczyk i Gabriela Działo, w III B: Dominika Portka, Marcin Sitarz i Kinga Okoń. Oprócz pamiątkowych dyplomów otrzymali także oceny celujące z języka polskiego.

Głównym celem konkursu zorganizowanego z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego było podkreślenie znaczenia języka polskiego jako naszego języka narodowego. Udział w konkursie wszystkich uczniów klas trzecich gimnazjum miał także charakter powtórzenia wiadomości z języka polskiego przed zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Pozwolił na zweryfikowanie wiedzy, utrwalenie informacji dotyczących lektur i ich autorów, jak również przypomnienie zagadnień z literatury polskiej.

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: mgr Elżbietę Ciryt i mgr Jadwigę Oleszek.