25 października 2018 – Dzień Patrona Szkoły

Dzisiaj, tj. 24 października 2018 roku nasze liceum obchodziło Dzień Patrona Szkoły, którym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. Nadanie naszej szkole imienia ONZ nastąpiło 8 maja 1986 roku, co jednocześnie stało się wkładem do propagowania ideałów organizacji i celów karty ONZ.

Z tej okazji młodzież naszego liceum uczestniczyła w akademii, której celem było poinformowanie uczniów o historii powstania organizacji , jej działalności oraz funkcjonowaniu jej wyspecjalizowanych agend. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się o działalności organizacji UNICEF i UNESCO, z którymi współpracuje nasza szkoła, a także o zabytkach Światowego Dziedzictwa Kultury w Polsce oraz o tym, że rok 2018 został uznany za Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Cała akademia miała charakter montażu słowno-muzycznego, podczas którego było kilka piosenek oraz scenek z życia szkoły. Mamy nadzieję, że program akademii pozwolił uczniom pogłębić swoją wiedzę na temat Patrona Szkoły. Organizatorem akademii był Szkolny Klub UNESCO pod kierunkiem pani Anety Swatowskiej.

Serdecznie dziękujemy następującym uczniom za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości: M. Sokołowska, W. Chmiel, M. Pisiewicz, W.Woźnica, K. Syta,  A. Kwiatkowska, M. Koman, J. Swatowska, A. Rybak, S. Jaskuła, A. Odżywolska, M. Chudy, J. Mulawa, A. Różańska, H. Szawara, B. Ostrowski, K. Gałka, W. Biadun, A. Gąsior.