1 października 2020 – Nasz licealista uczestniczył w Maths Beyond Limits

Piotr Łaba z klasy II Hg  w dniach 7-19 września 2020 roku uczestniczył w międzynarodowym obozie matematycznym Maths Beyond Limits 2020, który odbył się w Milówce.

Spotkanie 35 młodych matematyków z 7 krajów poprzedzone zostało przeprowadzoną wcześniej rekrutacją. Podczas obozu uczniowie wzięli udział w wykładach prowadzonych przez studentów i pracowników naukowych z najlepszych europejskich uniwersytetów. Zajęcia obejmowały wymagające zagadnienia matematyczne, które miały na celu rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, logicznego rozumowania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

Ponadto uczestnicy obozu mieli okazję do dzielenia się pasjami i zainteresowaniami. Brali także udział w zajęciach międzykulturowych i ogólnorozwojowych umożliwiających rozmowy z rówieśnikami z innych krajów oraz ćwiczyli umiejętności komunikacyjne.