23 października 2016 – Wycieczka klasy 1gA

p1300170W dniu 18.10.2016 r klasa 1A Powiatowego Gimnazjum pojechała na jednodniową wycieczkę krajoznawczo-historyczną. Wycieczka rozpoczęła się przyjazdem do miejscowości Momoty Górne, gdzie młodzież zwiedzała kościółek, pomnik żołnierzy Września 1939r. oraz przy grobie ks. Kazimierza Pińciurka odczytała wiersz „Był taki ksiądz”. Następnie, przy pomniku pomordowanych mieszkańców wsi Momoty Górne i Momoty Dolne, uczniowie odczytali tekst „Dzieje parafii Momoty”. Kolejnym punktem programu był przyjazd na Porytowe Wzgórze, miejsce walki partyzantów w 1944r. Po zwiedzaniu miejsca walki i zapaleniu znicza, uczniowie przejechali do Szklarni, gdzie podziwiali koniki biłgorajskie. W Janowie Lubelskim młodzież zwiedzała Uroczysko Kruczek, miejsce zebrań patriotycznych partyzantów i mieszkańców Janowa, więzienie oraz obiekty sakralne.

p1300155

Wycieczka zakończyła się przyjazdem do Batorza. Po przejściu na miejsce walki oddziału Marcina Borelowskiego „Lelewela” z 1863r, uczniowie zapalili znicz na grobie powstańców na cmentarzu w Batorzu. Jednodniowa wycieczka okazała się bardzo owocna. Klasa mogła zapoznać się z przeszłością naszego regionu oraz zobaczyć miejsca o znaczeniu historycznym.

p1300163

p1300151