23 listopada 2014 – Współpraca z Instytutem Anglistyki…

DSC_8025

Współpraca z Instytutem Anglistyki UMCS w Lublinie rozpoczęta!

W piątek, 21 listopada 2014r. odbyło się spotkanie wybranych uczniów z klas III i II LO im. ONZ z panem Piotrem Szczypą – pracownikiem Instytutu Anglistyki UMCS w Lublinie. Wykład odbył się w ramach niedawno podpisanej współpracy między naszą szkołą a lubelską uczelnią. Wykładowca dzięki swojej ogromnej charyzmie w interesujący sposób opowiadał nie tylko o studiowaniu filologii angielskiej, ale też o ciekawostkach związanych z Wielką Brytanią. Spotkanie rozpoczął prezentacją pt. „Języki i dialekty Zjednoczonego Królestwa”, podczas której uświadomił uczniom, jak duże są różnice między poszczególnymi dialektami i dlaczego często nawet Anglicy nie potrafią siebie nawzajem zrozumieć. Wyświetlił również fragmenty kilku filmów, w których potwierdzono temat zróżnicowania akcentów w wypowiedziach ludzi z terenu całej Anglii. Jednocześnie pan Piotr zwrócił uwagę na zalety uczenia się języków obcych: dzięki nim można porozumieć się za granicą, znaleźć tam pracę, ale przede wszystkim każdy następny język obcy sprawia, że postrzega się świat przez pryzmat kultury z nim związanej. Kolejnym celem spotkania było pokazanie, na czym polegają studia filologiczne i struktura działania Instytutu Filologii Angielskiej w Lublinie. Zaprezentował przykłady z języka staroangielskiego, który sprawia studentom wiele trudności, ale jest niezbędny, aby wnikliwie poznać tamtejszą kulturę i historię. Pan Piotr zaznaczył też, że pomimo nieprzychylnego stereotypu, absolwenci filologii angielskiej mają wiele perspektyw i możliwości podjęcia pracy, ponieważ współcześnie niemal każda firma potrzebuje tłumaczy języka angielskiego, a we wszystkich szkołach jest duże zapotrzebowanie na nauczycieli wykwalifikowanych w tym kierunku. Ponadto angliści z Polski słyną ze swojej znakomitej znajomości języka, dlatego łatwiej jest im dostać pracę za granicą, niż np. Hiszpanom.

Na końcu pan Piotr Szczypa, który zarazem jest absolwentem LO im. ONZ, chętnie odpowiadał na pytania. W ten sposób uczniowie dowiedzieli się, że studiując filologię angielską, mają możliwość wyjazdu do Hiszpanii w ramach projektu Erasmus oraz innych ciekawych miejsc, np. do Stanów Zjednoczonych. Dodał też, że studia przygotowują do pracy w wielu dziedzinach, ponieważ studenci uczą się zarówno metodyki języka angielskiego, a także jego tłumaczenia.

Fakt, że spotkanie należy uznać za udane, cieszy nie tylko ze względu na informacje, jakie uczniowie liceum i przyszli studenci otrzymali, ale też z uwagi na pomyślne rozpoczęcie współpracy LO im. ONZ z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która stopniowo będzie się rozwijać.

Klaudia Dworniczak, kl. III D