20 maja 2020 – Komunikat 8 – Uwaga maturzyści!

Stan zdrowia nie pozwala na noszenie maseczki lub przyłbicy

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 roku, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.