23 lipca 2021 – Drodzy Kandydaci!

Drodzy Kandydaci!

Przypominamy, że osoby, które znajdą się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły (publikacja list nastąpiła 22.07.2021r. w systemie elektronicznego naboru i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły), powinny w terminie od 23.07.2021r. (godz. 8:00) do 30.07.2021r. (godz. 15:00) dostarczyć do szkoły następujące dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia z wynikami egzaminu 8-klasisty

3. 2 fotografie podpisane na odwrocie

4. Do uzupełnienia będą również druki, na którym przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny powinien złożyć podpis. Zapraszamy więc Kandydatów z rodzicami/opiekunami. 

Zachęcamy do składania dokumentów już 23 lipca 2021r!

Zapraszamy!

Uwaga! Osoby, które nie złożą dokumentów w podanym terminie będą automatycznie usunięte z listy przyjętych do szkoły.