16 sierpnia 2021 – Informacje dotyczące egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

  1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w szkołach macierzystych.
  2. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
  3. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 10 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
  4. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.

Egzamin w I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju


24 września 2021r. o godz. 9:00

zdający wchodzą wejściem B (od sklepiku) o godz. 8.30
szatnia na obiekcie sportowym

Przedmiot Sala
Język polski 225  (salka sportowa)
Matematyka 225   (salka sportowa)    Obowiązkowy kalkulator!
Język hiszpański 218
Język angielski 229

Zdający ma obowiązek stosować się wytycznych OKE, MEN i MZ.