21 kwietnia 2017 – Grand Prix dla naszego liceum

20 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się Jubileuszowa Gala podsumowująca piątą edycję Projektu Certyfikacji Szkół „Szkoła Innowacji” i Konkursu „Lider Innowacji” 2017.

Nasze liceum uhonorowane zostało nagrodą specjalną Grand Prix dla szkoły osiągającej najwyższe wyróżnienia podczas dotychczasowych pięciu edycji Projektu Certyfikacji Szkół i Konkursu „Lider Innowacji”.

Oprócz nagrody specjalnej nasza biblioteka szkolna otrzymała nagrodę główną i tytuł lidera w kategorii Innowacyjna Biblioteka. Ponadto szkoła otrzymała aż trzy pierwsze wyróżnienia w kategoriach:  Szkoła – Lider Innowacji,  Dyrektor – Lider Innowacji (dyrektor Marian Klecha) oraz Innowacyjna Inicjatywa (za wprowadzoną przez panią Annę Dobraczyńską inicjatywę naukową „Kreatywni w Trójwymiarze”).

Podobnie jak w latach poprzednich szkoła otrzymała również certyfikat „Szkoła Innowacji”, który jest poświadczeniem, że kształci młodzież na jak najwyższym poziomie przez rozwijanie postaw przedsiębiorczych, kreatywnych i społecznych.

Kapituła przyznaje certyfikaty szkołom, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania.

W skład Kapituły czuwającej nad przebiegiem procesu certyfikacji wchodzą przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, władz samorządowych, szkół oraz mediów.

Projekt jest jedną z ważniejszych inicjatyw edukacyjnych w województwie lubelskim objętych patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublina i Lubelskiego Kuratora Oświaty.