21 czerwca 2020 – Sukcesy w Konkursie o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

W Konkursie o Życiu i Nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod hasłem,,Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska” – Kardynał Stefan Wyszyński w Powstaniu Warszawskim nasi licealiści osiągnęli sukcesy w różnych kategoriach:

  • multimedialnej:

I miejsce – Agata Pintal klasa II C

III miejsce – Bartosz Szatowski klasa I Cp

Wyróżnienie – Alicja Nizio klasa I Cp

  • plastycznej:

I miejsce –  Ewa Król klasa I Hg

II miejsce – Martyna Kniaziowska klasa I Ap

III miejsce – Maciej Szatowski klasa I Cp

  • literackiej:

II miejsce – Katarzyna Łokaj klasa I Hp

W konkursie o zasięgu wojewódzkim wzięło udział 210 uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.  Organizatorem konkursu była Fundacja Gaudium et Spes w Biłgoraju, natomiast współorganizatorami: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju oraz FUNDACJA Dom Trzeciego Tysiąclecia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu.

Prace multimedialne i plastyczne uczniowie przygotowali pod kierunkiem pani Grażyny Skakuj, a pracę literacką uczennica napisała pod opieką pani Barbary Kłubko.

Gratulujemy!