20 maja 2018 – Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

16 maja 2018 roku w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość składała się z dwóch części: podsumowania V Powiatowego Konkursu Historycznego oraz sadzenia „Dębu Niepodległości” na placu szkolnym.

Podczas spotkania w czytelni biblioteki szkolnej profesor Piotr Bednarz, kierownik Zakładu Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej UMCS przypomniał działalność Piłsudskiego na tle polityki zarówno międzynarodowej (stosunek zaborców i aliantów do akcji Piłsudskiego), jak też wewnętrznej (socjalizm, konflikt z narodowcami, koncepcje polskiej państwowości). Po wykładzie nastąpiło podsumowanie V Powiatowego Konkursu Historycznego, którego temat brzmiał: „Józef Piłsudski – współtwórca polskiej niepodległości” oraz została przedstawiona najlepsza praca konkursowa – prezentacja multimedialna przygotowana przez Olgę Małek i Dorotę Sanicką, uczennice Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju. Laureatami konkursu zostali także: Mirela Dziduch – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni i Mateusz Gorący – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie, a wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Waliłko i Maciej Pintal – Szkoła Podstawowa w Krzeszowie oraz Bartosz Grelak – Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej.

Nad organizacją konkursu czuwali nauczyciele historii: pani Renata Krzesińska i pani Teresa  Czaporowska.

Druga część uroczystości przebiegała na placu szkolnym, gdzie w obecności młodzieży i nauczycieli, a także z udziałem zaproszonych gości: Starosty Biłgorajskiego Kazimierza Pateraka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Biłgoraj Piotra Mroza posadzono „Dąb Niepodległości”. Inicjatywa sadzenia dębów niepodległości zrodziła się po 1918 roku przez naszych przodków, którzy świętowali odzyskanie niepodległości. Symbolicznym posadzeniem dębu zebrani złożyli hołd rodakom walczącym o wolną Polskę. Krótki wykład okolicznościowy zaprezentował nauczyciel historii dr Arkadiusz Jastrzębski.