20 grudnia 2020 – Wykłady z chemii pracowników WAT-u

W ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie pracownicy naukowi przygotowali dla licealistów cykl wykładów. Zajęcia w formie online dotyczą zagadnień chemicznych i są adresowane szczególnie dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z przedmiotów ścisłych.

Pierwsze spotkanie odbyło się 16 grudnia 2020 roku. Wykład pt. „Fenomen ciekłych kryształów” prowadziła z wykorzystaniem platformy TEAMS dr inż. Olga Strzeżysz. Uczestniczyło w nim ponad 80 uczniów z 21 klas, najwięcej z klas: II Hg i II Ap.

Na kolejnych zajęciach, które zaplanowano na 22 grudnia, wystąpi dr inż. Marcin Hara z wykładem pt. „Burzliwa historia materiałów wybuchowych”, a pod koniec stycznia dr inż. Michał Czerwiński zaprezentuje temat: „Spektroskopia IR w analizie chemicznej”.

Koordynatorem spotkań przedstawicieli środowiska naukowego wyższej uczelni z młodzieżą licealną jest pan Marcin Siek.