11 września 2015 – Apel informacyjny

W czwartek 10 września klasy I uczestniczyły w apelu, który miał im przybliżyć funkcjonowanie naszej placówki. Pan wicedyrektor J. Mazurek zapoznał nowych uczniów z misją szkoły i jej celami oraz modelem absolwenta zawartymi w Koncepcji Pracy Szkoły. Następnie pani wicedyrektor J. Rycyk opowiedziała o przedmiotach rozszerzonych i uzupełniających w klasie II, próbnych maturach i patronatach naukowych sprawowanych przez uczelnie wyższe. Po omówieniu programów stypendialnych, spraw organizacyjnych i bezpieczeństwa, dyrekcja oddała głos starszym uczniom, którzy krótko przedstawili szkolne organizacje. Swoją działalność zaprezentowali członkowie:

 • Rady Samorządu Uczniowskiego
 • Koła PCK
 • Koła Wolontariatu
 • Ligi Ochrony Przyrody
 • Koła fotograficznego “Flesz”
 • Koła strzeleckiego “Liga Obrony Kraju”
 • Klubu Europejskiego
 • Klubu UNESCO
 • Klubu Filmowego
 • Uczniowskiego Funduszu Oświaty
 • Koła Przyjaciół Biblioteki
 • wymiany międzynarodowej.

Zachęcamy nowych uczniów do wzięcia aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.

Agnieszka Ulidowska II D, Agata Wnuk II D

apel_informacyjny_4 apel_informacyjny_3 apel_informacyjny_2