2 lipca 2021 – MATURZYŚCI

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości oraz absolwentów po odbiór aneksów w poniedziałek 5 lipca 2021 r. w godz. 9:00 11:00.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przeciwepidemicznego obowiązują: maseczka, własny długopis.

Zaświadczenia wydawane będą na korytarzu  I piętra.

Wejście do szkoły obok sklepiku (wejście B), wyjście ze szkoły przez szatnię.