8 grudnia 2020 – Wręczenie nagród laureatom Konkursu „Wolna-Niepodległa”

Uczniowie naszego liceum: Adrian Ćmil, Marcelina Krasoń i Katarzyna Łokaj mieli zaszczyt odebrać z rąk pana Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP dyplomy i nagrody za uzyskane sukcesy w Konkursie Historycznym „Wolna-Niepodległa”. Pan poseł, będący organizatorem konkursu, podkreślił bardzo wysoki poziom rywalizacji, w której wzięło udział ponad 800 uczniów ze szkół podległych Delegaturze w Zamościu Kuratorium Oświaty w Lublinie. Wyraził uznanie dla inwencji twórczej uczniów nagrodzonych prac literackich, będących autorską interpretacją tematu „Wolna Niepodległa”.

Współorganizatorami konkursu byli: Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, IPN Oddział w Lublinie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.

Na zakończenie spotkania, które odbyło się z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego 4 grudnia 2020 roku w czytelni biblioteki szkolnej, pan poseł zachęcał licealistów do udziału w kolejnych edycjach konkursu.