18 maja 2023 – Złoty indeks dla Miłosza

Miłosz Stelmach z klasy III D został laureatem konkursu Złote Indeksy Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie w roku 2023. Złoty indeks umożliwia Miłoszowi podjęcie studiów psychologicznych na UMCS z pominięciem procesu rekrutacyjnego.

Konkurs składał się z dwóch etapów – części pisemnej i ustnej. W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej w formie eseju, pamiętnika, filmu/reportażu, prezentacji itd. W tej edycji tematem pracy konkursowej na kierunek psychologia był cytat Carol Dweck: Umiejętności można postrzegać na dwa sposoby: jako cechy stałe, które trzeba udowadniać, lub zmienne, które można rozwijać w procesie nauki. Uczniowie, którzy przeszli do etapu drugiego spotykali się online z komisją konkursową i odpowiadali na pytania dotyczące przygotowanej pracy. Ocenie poddawane były również predyspozycje uczestników do studiowania na wybranym kierunku, w tym ogólna wiedza psychologiczna oraz radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Opiekunem ucznia jest pani Anna Bodys.

Gratulujemy!