17 września 2020 – Lubelskie wspiera uzdolnionych

„Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”– nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne

Program zakłada przyznanie w roku szkolnym 2020/2021 –  501 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach: 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, 200 – dla uczniów I klas liceów ogólnokształcących, 101 – dla uczniów II i III klas liceów ogólnokształcących.

Czytaj więcej…