16 marca 2016 – Ogólnopolski sukces matematyczny

magda_malyszekMagdalena Małyszek z klasy III A zajęła III miejsce, Wojciech Socha z kl. III AVI miejsce, a Benedykt Król z kl. II AVIII miejsce w Konkursie Matematycznym im. gen. Sylwestra Kaliskiego, zorganizowanym przez Instytut Matematyki i Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W VII edycji konkursu wzięło udział 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, a do finału zakwalifikowało się 127 osób z 59 placówek.

Ostatni etap, przeprowadzony 11 marca 2016 roku, składał się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy rozwiązywali zadania problemowe, natomiast w drugiej test wielokrotnego wyboru. Stopień trudności konkursu był w tym roku wyższy niż w latach ubiegłych, ponieważ został zmieniony zakres materiału. Zadania zostały dostosowane do wymagań zgodnych z nową podstawą programową i nie można było skorzystać z doświadczeń lat ubiegłych.

Finaliści zostali uhonorowani dyplomami, a Magda za zajęcie III miejsca otrzymała także nagrody: puchar, tablet i propozycję bezpłatnego zakwaterowania w domu studenckim WAT w Warszawie na okres jednego roku, w przypadku podjęcia studiów na tej uczelni.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele matematyki: pan Andrzej Łokaj i pan Andrzej Zawiślak.

Gratulujemy!