14 marca 2016 – „Pogotowie maturalne” z języka polskiego na UMCS w Lublinie

received_997105503711035

11 marca 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach naukowych zorganizowanych przez UMCS w Lublinie. Warto przypomnieć , że LO im. ONZ jest jedyną szkołą w regionie, która prowadzi współpracę nauką z Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Aktywna współpraca z uniwersytetem owocuje ciekawą ofertą edukacyjną skierowaną do młodzieży z naszej szkoły, czego dowodem jest m.in. tegoroczne spotkanie pod hasłem „Pogotowie maturalne”.

Zgłębianie wiedzy polonistycznej rozpoczęliśmy już o 10.00, udając się do “Zakątku Edytoruf” (oczywiście to nazwa własna, dość awangardowa), gdzie przybliżono nam założenia nowego i unikatowego w skali kraju kierunku, jakim jest e-edytorstwo. W trakcie spotkania wzięliśmy udział w warsztatach i emocjonujących grach językowych, w których zwycięska drużyna zdobyła Vademecum Edytora, wydane przez studentów kierunku. Najpoważniejszym zagadnieniem podczas naszej wycieczki edukacyjnej był wykład poprowadzony przez prof. Chemperka i prof. Zielińską. Naukowcy w swojej wypowiedzi odnieśli się do założeń obowiązującego egzaminu maturalnego, przeanalizowali także funkcjonowanie w literaturze tematu rycerza na przykładzie testu ikonograficznego Don Kichot i innych kontekstów literackich. W swoim wywodzie znakomicie pokazali proces ewolucji motywu rycerza.

Po wysłuchaniu niecodziennej analizy tekstu ikonograficznego pracownicy naukowi przygotowali dla nas kolejną intelektualną rozrywkę, czyli „roztajemniczanie” wiersza.Prof. Bagłajewski  dokonał nietypowej analizy wiersza Z. Herberta, pt.: „Przesłanie Pana Cogito”. Prowadzący zaakcentował oryginalną myśl interpretatorską nieobecną w stereotypowych omówieniach utworu. Wykład został uzupełniony o odtworzenie archiwalnego nagrania z recytacją wiersza przez samego twórcę.

Ostatnim punktem programu były warsztaty językowe pt.: „Czy robimy błędy językowe? Czyli: czego unikać w mowie i piśmie (zwłaszcza na maturze!) Prowadzący dokonali analizy najczęściej popełnianych błędów językowych.

Nasza gościnna wizyta na uniwersytecie w ramach „Pogotowia maturalnego” stanowiła doskonałą okazję do przeprowadzenia rozmów ze studentami oraz profesorami, dodatkowo mieliśmy okazję do pogłębienia wiedzy przydatnej na egzaminie maturalnym.

Aleksandra Buczek III D