14 grudnia 2018 – Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, grupa uczniów z naszego liceum i gimnazjum otrzymała prestiżowe stypendia. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył dyplomy licealistom: Izabeli Tutce, Gabrieli Olszowy, Pawłowi Konefałowi, Paulinie Kurek i Agacie Wójcik oraz gimnazjalistom: Piotrowi Łabie i Kamilowi Grabowskiemu. Stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymała Agata Pintal. Stypendyści biorący udział w programie „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” uczestniczyli w gali, która została zorganizowana 11 grudnia 2018 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019 został Jakub Złomański. Uroczystość z udziałem przedstawicieli lubelskiego środowiska akademickiego, organów samorządowych, dyrektorów, nauczycieli, rodziców i opiekunów nagrodzonych uczniów odbyła się 10 grudnia 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Wyróżnionym uczniom stypendia wręczyli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest tylko jednemu uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen.

Stypendia młodzież może przeznaczyć na cele edukacyjne: udział w kursach i zajęciach pozaszkolnych, obozach naukowych, wymianach językowych, a także na zakup publikacji i materiałów dydaktycznych.