14 czerwca 2019 – Listy Gratulacyjne Dyrektora Szkoły

13 czerwca 2019 roku w auli odbyła się uroczystość wręczenia Listów Gratulacyjnych Dyrektora Szkoły dla uczniów liceum i gimnazjum, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019.

Pan Dyrektor Marian Klecha podziękował młodzieży za reprezentowanie szkoły i życzył, aby twórcza pasja w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przyniosła kolejne sukcesy, satysfakcję oraz mobilizację do dalszej pracy.