14 czerwca 2017 – Fizyka w medycynie w klasach medycznych

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas drugich medycznych (II i oraz II J) będą uczestniczyli w zajęciach z nowego przedmiotu uzupełniającego – fizyka w medycynie, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Na lekcjach uczniowie poznają podstawy fizyczne funkcjonowania organizmów żywych, dzięki czemu łatwiej będzie zrozumieć m. in. działanie układu krwionośnego, oddechowego, nerwowego. Treści programowe zakładają także przybliżenie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych, gdzie fizyka odgrywa kluczową rolę. W ramach przedmiotu uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Zamościu.