14 czerwca 2016 – Wykład inauguracyjny SGH

Dnia 9 czerwca 2016 r. w auli naszej szkoły uczniowie z klas: 2E, 2C, 1A, 1C i 1F mogli poczuć się jak studenci, biorąc aktywny udział w wykładzie na temat: „Zarządzanie organizacją w turbulentnym środowisku”, który wygłosiła pani dr Katarzyna Adamiak, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i opiekun klasy akademickiej SGH. Młodzież zainteresowana ekonomią miała okazję dowiedzieć się, czym są zmiany, jakie są ich rodzaje, dlaczego ich potrzebujemy i jak je wprowadzać. W trakcie wykładu uczniowie odpowiadali na pytania, a także mogli je zadawać. Temat choć wydawał się łatwy i znany, obejmował wiele zagadnień, z którymi warto było się zapoznać.

Po spotkaniu w auli uczniowie klasy 2E – objętej patronatem SGH – wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez panią dr Adamiak. W czytelni, w kilkuosobowych grupach młodzież analizowała sytuację jednej z firm budowlanych w Polsce. Rozpoznawała kondycję ekonomiczną firmy, określała jej mocne i słabe strony oraz wskazywała szanse i zagrożenia w jej funkcjonowaniu. Po wnikliwej analizie problemu zadaniem uczniów było zaproponowanie takich rozwiązań, aby zakład mógł się dalej rozwijać. Na zakończenie warsztatów odbyła się dyskusja, podczas której każda z grup zaprezentowała swoje pomysły.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni ze spotkania, które dzięki ciekawej formie, poszerzyło ich wiedzę i ułatwiło zrozumienie trudnych pojęć z zakresu ekonomii i zarządzania. Z niecierpliwością czekają na kolejne zajęcia proponowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.